24.4. klo 10 Kristdemokraternas Svenska Organisations vårmöte

Med beaktande av rådande coronasituation hålls mötet virtuellt.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. En politisk lägesanalys ges av Peter Östman. Förberedelserna inför kommunalvalet diskuteras.

Länk till det digitala mötet sänds till delegaterna ett dygn före mötet. Länken hittas också på KDS fb-sida.

Ylös