18.4. Kristdemokraternas Svenska Organisations vårmöte i Helsingfors

i Riksdagshuset, Mannerheimvägen 30, Helsingfors

På mötet behandlas bland annat stadgeenliga ärenden. Utförliga program kommer att ingå i nästa nummer av KD-tidningen och på Facebook.

Ylös