13.11. klo 13 KD Keski-Pohjanmaan piirin syyskokous Pietarsaaressa/Höstmöte i KD Mellersta Österbottens krets i Jakobstad

 Korv Görans Kebabin tiloissa, Yrittäjäntie 24, Pietarsaari

Mikäli koronatilanne ei mahdollista kokoontumista paikan päällä, siirrämme kokouksen Teamsiin. Tästä ilmoitetaan piirin nettisivulla, sekä virallisille kokousedustajille sähköpostilla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan valmistautumisesta hyvinvointialuevaaleihin, asetetaan ensimmäiset aluevaaliehdokkaat ja annetaan piirihallitukselle valtuudet asettaa loput ehdokkaat.

Poliittisen tilannekatsauksen pitää kansanedustaja Peter Östman.

Lämpimästi tervetuloa!

KD Keski-Pohjanmaan piirin hallitus

Om koronasituation gör det omöjligt att hålla mötet på plats, hålls mötet virtuellt genom Teams. Mötesdelegaterna delges information om detta via e-post och informationen ges också på kretsens hemsida.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Förberedelser inför valet till välfärdsdistrikt kommer också att diskuteras, de första regionala valkandidaterna kommer att nomineras och distriktsstyrelsen får befogenhet att nominera de återstående kandidaterna. En politisk lägesanalys ges av riksdagsledamot Peter Östman.

Varmt välkommen!

KD Mellersta Österbottens kretsstyrelse

 

 

 

Ylös