16.11.2019 klo 10 Karlebys svenska lokalavdelnings höstmöte

Lauluveikots lokal, Långbrogatan 17, 67100 Karleby

KD Karleby svenska lokalavdelning kallas till HÖSTMÖTE lö 16.11. kl 10 i Karleby,
Kokkolan mieskuoros lokal, Långbrogatan 17, II vån.
Stadgeenliga ärenden. Välkommen!

Ylös