Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

49Hannu Suni

hallitusammattilainen, metsätalousinsinööri
Keski-Suomen vaalipiiri, Viitasaari
Jurvansalo

Poliittiset teemat / Politiska teman

Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi rakentuu koulutuksen, työn ja yrittämisen tuomalle osaamiselle ja taloudelliselle pohjalle. Yrittäjyyden tulee olla yrittäjälle palkitsevaa ja työntekijöille motivoivaa. Työn vastaanottamisen tulee olla aina taloudellisesti palkitsevampaa, kuin erilaisten toimeentulotukien muodossa tuleva korvaus. Ainoastaan tulojen ja menojen tasapainoon turvaava taloudenpito turvaa myös sosiaalisen hyvinvoinnin ja peruspalveluiden toimivuuden. Suomalaisten yhteistä velkataakkaa on kevennettävä suunnitelmallisesti seuraavien kahden eduskuntakauden aikana niin, että se kääntyy pysyvästi laskuun.

Suomen on varmistettava EU:n jäsenmaana oma itsenäinen päätöksentekomahdollisuutensa meille kriittisissä kysymyksissä, kuten kotimaisessa ruuantuotannossa, metsätalouden edellytysten turvaamisessa ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvissä ratkaisuissa. Ennallistamishankkeet eivät saa näitä uhata. Turvallisuuskysymyksissä tulee nojata läntiseen yhteistyöhön.

Esittely / presentation

Olen 67-vuotias hiljattain toimitusjohtajuudesta eläköitynyt yrittäjä. Jatkan yrittäjyyttä keskisuuressa puuteollisuuden yrityksessä partnerina. Perhekuntaani kuuluu vaimo, 4 lasta ja 9 lastenlasta. Koko yli 40 vuotisen työurani olen ollut metsätalouden ja -teollisuuden palveluksessa. Nyt jaan yritysosaamistani eri yritysten ja järjestöjen hallituksissa suoritettuani muutamia vuosia sitten HHJ ja HHPJ -koulutukset. Erilaisissa kunnallisissa ja maakunnallisissa luottamustehtävissä olen ollut yli 30 vuotta, kaupunginvaltuustossa, eri lautakunnissa useita valtuustokausia ja -hallituksessa.

Sillä elämänkokemukselle, mitä vuosien varrella on kertynyt, voin tuoda yhteiseen päätöksentekoon kaikkia ikäluokkia hyödyttäviä näkemyksiä. Yrittäjien ja työikäisten asiat ovat edelleen ajankohtaisia. Yrityselämässä kauan mukana olleena tunnen sen haasteet ja tarpeet rahoituksesta työvoiman rekrytointiin. Vapaa-aikaani kuuluvat monipuolinen liikunta, jolla osaltaan turvaan omaa jaksamistani.
[email protected]
400927401
Ylös