Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

96Håkan Granberg

teol. dr.
Vaasan vaalipiiri, Mustasaari
Västerhankmo
Sitoutumaton / obunden

Poliittiset teemat / Politiska teman

• Ansvarsfullt förvaltarskap av Guds skapelse lokalt och globalt.
• Familjepolitik för att befrämja starka och stabila familjer i vilka nästa generation tryggt kan växa upp.
• Värna om och vårda livet som vi fått av Skaparen från befruktningen till sista andetaget.
• Bygga ett samhälle och en värld där alla, oberoende av bakgrund, har möjlighet att utvecklas och blomstra.

• Jumalan luomakunnan vastuullinen hoitaminen paikallisesti täällä ja maailmanlaajuisesti.
• Perhepolitiikka joka edistää vahvoja ja vakaita perheitä, joissa seuraava sukupolvi voi kasvaa turvallisesti.
• Luojan meille antaman elämän vaaliminen ja hoitaminen hedelmöityksestä viimeiseen hengenvetoon asti.
• Rakentaa yhteiskuntaa ja maailmaa, jossa kaikilla, taustasta riippumatta, on mahdollisuus kehittyä ja kukoistaa.

Esittely / presentation

Under tre decennier arbetade vi i Kina och Hongkong. I Hongkong har vi tjänat vår lutherska systerkyrka Evangelical Lutheran Church of Hong Kong i socialt arbete och församlingsarbete. Senare utbildade jag församlingsarbetare som biträdande professor vid det Lutherska Teologiska Seminariet i Hongkong. I Fastlandskina arbetade vi i ett decennium som lärare i religiös och politisk etik vid ett av de ledande universiteten. Som pensionär är jag ännu med på ett hörn i Institute of Sino-Christian Studies arbete i Hongkong.

Kolmen vuosikymmenen ajan työskentelimme Kiinassa ja Hongkongissa. Hongkongissa olemme palvelleet luterilaista sisarkirkkoamme, Hongkongin evankelis-luterilaista kirkkoa sosiaalityössä ja seurakuntatyössä. Möhemmin olin kouluttamassa paikallisia kirkon työntekijöitä apulaisprofessorina Hongkongin luterilaisessa teologisessa seminaarissa. Yhden vuosikymmenen olin Mannerkiinassa jossa tehtäväni oli opettaa uskonnollista ja poliittista etiikkaa kansallisessa yliopistossa.
[email protected]
+358443181156


Avaa koko sivulla

Ylös