Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

4Jaana Arponen

radiotoimittaja, sairaanhoitaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Taipalsaari

Poliittiset teemat / Politiska teman

Turvallisuus, kaikkien suomalaisten hyvinvointi, huoltovarmuus, kansainvälinen yhteistyö ja avunanto, luonnonvarojen kestävästä käytöstä, sekä luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen.

Hyvinvointialueiden rahoitusta ja rakennetta kehitettävä niin, että palvelut ovat kaikille oikea-aikaiset ja riittävät. Rajalliset resurssit kohdennetaan tasapuolisesti ihmisarvoa kunnioittaen.

On tehtävä kaikki voitava suomalaisen elintarvike- ja energiaomavaraisuuden turvaamiseksi - luontoa kunnioittaen.

Esittely / presentation

Olen Jaana Arponen, 46-vuotias kristitty vaimo ja kolmen peruskoululaisen äiti. Ystäväni, sukulaiseni ja lähipiirini, sekä elinympäristöni (luonto ja rakennettu ympäristö), ovat minulle tärkeitä.

Arvostan kestävyyttä ja kohtuullisuutta kulutuksessa ja kehityksessä. Sitä tarvitaan aina enemmän.

Suomalainen hyvinvointi on kulttuurihistoriallisesti rakennettu Jumalaan turvautuen, Häntä kunnioittaen, sekä ahkeroiden yhteiseksi hyväksi. Haluan kaikessa päätöksenteossani ja toimissani huomioida arvoni.
[email protected]
0451605450
Ylös