Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

284Clarissa Back

hälsovårdsstuderande, terveydenhoitajaopiskelija
Helsingin vaalipiiri, Helsinki

Poliittiset teemat / Politiska teman

Min orsak för att ställa upp i riksdagsvalet är kort och enkelt; besluten som fattas i samhället bör först och främst göras med åtanke av invånarnas välfärd och välmående i längden. Personer i ledande positioner bör kunna samarbeta med specialister inom olika branscher och ta i beaktande deras och andra experters åsikter och synvinklar förrän beslut fattas.

Syyni asettua ehdolle eduskuntavaaleissa on lyhyt ja yksinkertainen; yhteiskunnassa tehtävät päätökset tulee tehdä ennen kaikkea asukkaiden hyvinvointia ajatellen pitkällä aikavälillä. Johtavissa tehtävissä olevien tulee kyetä tekemään yhteistyötä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa ja ottamaan huomioon heidän ja muiden asiantuntijoiden mielipiteet ja näkemykset ennen päätöksentekoa.

Esittely / presentation

Jag är en 24-årig hälsovårdsstuderande från Österbotten. Jag har en mamma, pappa och 5 äldre syskon varav en är handikappad. Jag föddes i Bolivia och när jag var sju år gammal flyttade vi tillbaka till Finland. Spanska är fortfarande vårt mest talade språk i hemmet. På ett eller annat sätt har jag alltid tillhört en minoritet, i Bolivia som en ljushyad person, i Finland som Finlandssvensk och i min tro som en Sista Dagars Helig. Med åren har jag ändå insett att det är en rikedom.

Olen 24-vuotias terveydenhuollon opiskelija Pohjanmaalta. Minulla on äiti, isä ja 5 vanhempaa sisarusta, joista yksi on kehitysvammainen. Synnyin, kun asuimme Boliviassa, ja kun muutimme takaisin Suomeen, olin seitsemänvuotias. Espanja on edelleen puhutuin kieli perheessäni. Tavalla tai toisella olen aina kuulunut vähemmistöön, Boliviassa vaaleaihoisena ja Suomessa suomenruotsalaisena, myöskin uskossani Myöhempien Aikojen Pyhänä. Vuosien varrella olen kuitenkin ymmärtänyt että se on rikkaus.
[email protected]
Ylös