Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

178Ari Mönttinen

terveyskeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri; hälsocentralläkare, specialist i allmänmedicin
Uudenmaan vaalipiiri, Lohja

Poliittiset teemat / Politiska teman

Hyvinvointialueuudistus on vielä pahasti kesken. Sen maaliin viemiseksi tarvitaan kansanedustajia, joilla on tuore ja realistinen käsitys erityisesti perusterveydenhuollon tarpeista. Erityiset tarpeet on lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden rakentamisessa ja ikäihmisten turvallisen vanhenemisen puitteiden luomisessa.

Sota-aika edellyttää puolustuskyvyn lisäksi kotimaisen ruuantuotannon osaamisesta ja tuotantovälineistä huolehtimista. Kansantalouden velkaantumisen lakipiste on saavutettu, ja seuraavan hallituksen ensisijainen tehtävä luoda suunnitelma velan vähentämiseksi.

Uppförande av de nya välfärdsområden är inte färdig ännu. På riksdagen behövs representanter som har en färsk erfarenhet hur hälsovården bör fungera, speciellt för barn, unga och seniorer så att åldringar kan känna sig trygga i sina hem.
Ytterst viktigt är att försörja jordbruk så att vi kan få inhemskt mat.
Nästa regering måste helt i början skapa en plan hur den statliga skulden kan minskas.

Esittely / presentation

Terveyskeskuslääkärinä minulla on päivittäinen tuntuma kaikenikäisten äänestäjien terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, kun heidän toimintakykynsä on vaarantunut. Hyvinvointialueen valtuutettuna olen saanut olla luomassa uusia rakenteita hyvinvoinnin ja asukkaiden onnellisuuden takaamiseksi. Luokanopettajan puolisona tiedän, mitkä ovat kasvatustyön tämänhetkiset ongelmakohdat. Yrittäjän isänä ja sparraajana tiedän, mitä esteitä yrittäjän tieltä pitää purkaa, jotta ihmisiä voi työllistää.

Som hälsocentralläkare jag vet vad hotar folkets hälsa och välmående. Som ledamöt jag har fördel att iaktta vilka strukturer vi måste bygga inom välfärdsområden för att stöda människornas välstånd och lycksalighet. En lågstadielärare som maka vilka problem vi har till hands i skolorna. Som en pappa och stöd för en företagare vet jag vad bör vi röja bort för att kunna anställa mer arbetskraft.
[email protected]
+358405568980
Ylös