Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

11Päivi Kovanen

fysioterapeutti YAMK
Kaakkois-Suomen vaalipiiri, Pieksämäki
Naarajärvi

Poliittiset teemat / Politiska teman

Itä-Suomen pysyminen elinvoimaisena. Turva ikäihmisille. Toivoa toivottomuuteen. Kristillisten arvojen pohjan palautus yhteiskuntakehityksen.

Esittely / presentation

Fysioterapeuttina terveydenhuollossa vuosikymmenten ajan olleena näkee suuren muutoksen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä yhteiskuntakehityksessä, mikä kaikki ei ole hyvää ja positiivista. Liikunta- ja ihmisen hyvinvointiasiat ovat läheisiä. Kunnallispoliitikkassa mukana oleminen pitää jalat maassa. Toista kautta lautamiehenä toimiminen on avartanut katsontakantoja. Juutalaiskristillinen arvopohja ohjaa valintoja.
Ylös