Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

93Hanna-Lea Ahlskog

VTM, yrittäjä, pol.mag, företagare
Vaasan vaalipiiri, Kokkola

Poliittiset teemat / Politiska teman

Suomi tarvitsee uutta suuntaa. On turvattava uuden sukupolven eväät ja saatava syntyvyys nousuun. Siksi pitää satsata perheisiin.

Huoltovarmuus sekä elämisen ja yrittämisen vapaus ovat onnellisen ja turvallisen Suomen elementtejä.

Kristillisdemokraatit ovat kestävän taloudenpidon mestareita. Menokuri on palautettava, jotta tulevat polvet voivat satsata ja investoida. Se onnistuu kyllä, kun arvot ovat kohdallaan.


Finland behöver en framtid. Vi behöver säkra framtiden för de kommande generationerna och öka befolkningens nativitet. Därför måste vi investera i familjerna.

Försörjningsberedskap, frihet att leva samt företagarglädje är hörnstenar i ett lyckligt och tryggt Finland.

Kristdemokraterna är experter på hållbar ekonomisk förvaltning. Utgifterna bör kontrolleras så att framtida generationer kan satsa och investera. Det är fullt möjligt när värderingarna är i ordning.

Esittely / presentation

Olen 39-vuotias valtiotieteiden maisteri, viiden lapsen äiti, yrittäjä, aluevaltuutettu, varakaupunginvaltuutettu.

Olen toiminut kristillisdemokraateissa 15 vuotta, viimeksi Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtajana. Aluevaltuustossa minulle on uskottu KD ryhmän puheenjohtajuus.

Toimin myös Kokkolan kaupungin, hyvinvointialueen, Nordlabin ja Kvarnenin tarkastuslautakunnissa sekä Nuorisokeskus Villa Elban hallituksessa.

Jag är en 39-årig politices magister, företagare, fembarnsmamma, välfärdsområdesfullmäktigemedlem.

Jag har verkat inom Kristdemokraterna i femton år och nu på senaste som ordförande för Mellersta Österbottens krets samt i partiets styrelse. Jag fungerar som ordförande för KD-gruppen i välfärdsområdesfullmäktige för Mellersta Österbotten.

Jag sitter i revisionsnämnderna för Karleby stad, Soites välfärdsområde, NordLab samt Kvarnen samt i styrelsen för ungdsdomscentret Villa Elba.
[email protected]
0504677357


Avaa koko sivulla

Ylös