Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

103Vuokko Syväntö

ohjaaja, ohjaustoiminnan artenomi YAMK
Hämeen vaalipiiri, Hämeenlinna
Iittala

Poliittiset teemat / Politiska teman

Vanhuspalvelujen turvaaminen ...

Esittely / presentation

Olen ensisijaisesti vaimo, mummi ja neljän aikuisen pojan äiti Iittalasta. Olen aitiopaikalla näkemässä, kun hyvinvointivaltiota puretaan ensin arvojen murentumisena ja samalla yhteiskunnan heikompiosaisten elämän laadun huonontumisena.

Olen työskennellyt vuodesta 2006 lähtien vanhuspalveluissa ensin kotona selviytymisen tukena kuntouttavan päivätoiminnan lähiesimiehenä sekä avoimen päivätoiminnan ohjaajana. Kilpailutuksen seurauksena laadukas vanhuspalvelun asumisyksikkö tuli myydyksi jättiorganisaatiolle, joka ei palkkaa ohjaajia tukemaan vanhuksen henkistä hyvinvointia, joten minut irtisanottiin. Huoleni ikääntyvän hoivan yksipuolisuudesta vain fyysisinä toimenpiteinä, johti lisäopintoihin Hamkiin työn ohella.

Kulttuuri ja taide hyvinvoinnin edistäjänä on Suomessa vielä harrastuneisuuteen perustuvaa ja vain harvoissa hoivayksiköissä on ammattilaista tekemässä Sosiokulttuurista kuntoutusta. Kannan huolta sinun tulevaisuudestasi, jos vanhenet. Petaa petisi jo nyt!
Ylös