Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

170Loviisa Kaartokallio

kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja
Uudenmaan vaalipiiri, Vantaa
Nikinmäki

Poliittiset teemat / Politiska teman

Hyvinvoiva perhe on yhteiskunnan peruspilari. Perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin ja syrjäytymistä ennaltaehkäiseviin toimiin on panostettava. Koulutus on avainasemassa hyvinvoinnin, turvallisuuden ja talouden rakentamisessa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resursseja on lisättävä ja nuorten koulutusmahdollisuuksia vahvistettava. Mielenterveyspalveluita tulee vahvistaa mm. terapiatakuun avulla. Positiivinen uskonnonvapaus ja sananvapaus on säilytettävä. Oikeus inhimilliseen vanhuuteen on turvattava.

Esittely / presentation

Olen 44-vuotias vantaalainen aktiivinen, ahkera ja rohkea lasten, perheiden ja koulutuksen puolustaja. Kristilliset arvot, lähimmäisyys ja heikompiosaisten aseman puolustaminen ovat keskiössä ajattelussani ja toimissani. Neljän lapsen äitinä ja luokanopettajana tunnen perheiden ja nuorten haasteet sekä koulutuksen tarpeet. Niin kunnallis- kuin hyvinvointialuepolitiikka on minulle tuttua luottamustoimieni kautta. Olen mukana seurakuntatyössä ja harrastan kuntoliikuntaa, vanhempainyhdistystoimintaa ja marttailua.
[email protected]
Ylös