Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

99Hannu Kippo

päätoimittaja, toimitusjohtaja
Vaasan vaalipiiri, Kokkola

Poliittiset teemat / Politiska teman

Sinä olet tärkeä! Pidetään kaikki mukana.

Meidän tulee tunnistaa entistä paremmin maamme ja sen eri alueiden ja alueiden ihmisten vahvuudet. Meillä tulee olla malttia vaurastua. Vanhoja, maamme huoltovarmuuteen liittyviä rakenteita ja elinkeinotoimintaa ei pidä ajaa alas, jos valmiina ei ole jotakin uutta. Olemassa olevia vahvuuksia käyttäen meillä on mahdollisuus rakentaa uutta ja entistä kestävämpää hyvinvointia.

Lasten, nuorten ja vanhusten turvallisuuteen ja kaikinpuoliseen hyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Työnteon tulee olla kannattavaa. Työelämässä jaksamista on tutkittava ja tuettava.

Sananvapaus on arvo, josta emme saa tinkiä. Naapurimaassamme on taas nähtävissä, mihin sellainen pahimmillaan johtaa. Meidän on uudelleen opittava kunnioittamaan hyväksi koettuja juuriamme Suomalaisessa yhteiskunnassa. Uudet ideologiat pyrkivät usein "yhden totuuden" malleiksi. Olen kirkkohistoriasta oppinut, että usein harhaoppi vaatii lopulta aina ehdotonta kuuliaisuutta.

Esittely / presentation

Olen tehnyt työtä lehti- ja kustannusalalla päätoimittajana, markkinointikonsulttina ja toimitusjohtajana, kaikkiaan 26 vuotta sekä luterilaisen kirkon herätysliikkeen ja lähetysjärjestön työssä 30 vuotta. Olen kuunnellut ja kuullut ihmisiä töissäni Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjanmaalla, Uudellamaalla muuallakin. Olen ollut myös myyntiedustajana nahka- ja turkkialalla.

Olen tradenomi. Olen käynyt Oulun toimitusjohtajakoulun ja olen Helsingin kauppakamarin "Hyväksytty toiminnan kehittäjä." Olen hakenut oppia Oulun psykiatrian klinikan ja Oulun yliopiston perheterapian peruskoulutuksesta. Pidimme vuosien ajan aviopariseminaareja eri puolilla Suomea.

Olen puoliso, isä ja isoisä. Luottamustoimissa olen Kokkolan kaupunginvaltuustossa, valtuustoryhmän pj., Hyvinvointialuevaltuutettu, maakuntavaltuuston jäsen ja kirkolliskokousedustaja. Olen julkaissut omia kirjoja ja ollut mukana järjestämässä jo kahdet kirjamessut Kokkolaan. Kierrän edelleen myös seurakunnissa.
[email protected]
0400506539


Avaa koko sivulla

Ylös