Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

167Kaarina Järvenpää

LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
Uudenmaan vaalipiiri, Espoo
Olari

Poliittiset teemat / Politiska teman

*Hyvinvointialueille riittävä rahoitus SOTE-uudistuksen toteutuksessa. Perusterveydenhuoltoa vahvistettava ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa kehitettävä. Sujuva yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa ja toimivat hoitoketjut.
*Lasten ja nuorten terveiden kasvumahdollisuuksien turvaaminen. Perheiden tukeminen ajoissa. Varhainen ongelmiin puuttuminen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä opiskeluhuoltoon riittävät resurssit.
*Työnteko kannattamaan! Sosiaaliturvaa uudistettava niin että työnteko kannattaa aina.
*Ruuan ja energian kotimaisuus ja omavaraisuus on turvattava ja samalla parannettava huoltovarmuutta . Metsien ja peltojen hyvä hoito ja kestävä käyttö torjuvat myös ilmastonmuutosta.
*Vanhusten ja vammaisten hoito kuntoon niin hoivakodeissa kuin kotihoidossa. Omaishoitoa kehitettävä ja omaishoidon tukea nostettava.

Esittely / presentation

Olen toiminut lääkärinä yli neljä vuosikymmentä, Espoossa terveyskeskuslääkärinä ja koululääkärinä. Helsingissä olin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärinä, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajalääkärinä sekä lasten ja nuorten lääkäripalvelujen johtavana ylilääkärinä. Pidän edelleen yksityisvastaanottoa.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on erikoisalaani. Pidän tärkeänä varhaista puuttumista. Tukea on tarjottava ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi.
Ikäihmisille ja vammaisille on turvattava hyvät palvelut. Myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta digitaalisiin palveluihin. Omaishoitajien arkeen on saatava riittävä tuki ja apu.

Olen Espoon kaupunginvaltuuston, Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston ja Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen. Kuulun Espoon kirkkovaltuustoon. Politiikassa olen ollut kristillisdemokraattina vuodesta 2008 lähtien eri luottamustoimissa.

Minulla on aviomies, neljä aikuista lasta ja seitsemän lastenlasta. Harrastan liikuntaa, marjastusta ja sienestystä.
[email protected]
+358405057285
Ylös