Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

39Kati Koro

fysioterapeutti AMK, YAMK-opiskelija
Keski-Suomen vaalipiiri, Muurame

Poliittiset teemat / Politiska teman

Kansansairauksien, yksinäisyyden sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen tulee panostaa. Terveellisten elintapojen tukeminen ja aivoterveyden edistäminen on yksilön ja yhteiskunnan kannalta tärkeää.
Ikä- ja muistiystävällisyyden edistäminen tukee aktiivisena ikääntymisen edellytyksiä. Muistisairaiden ja omaishoitajien osallisuutta ja elämänlaatua tulee edistää. Omaishoidontuki verottomaksi.
Kuntoutusresurssien lisääminen on ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa tärkeää, geriatrisen kuntoutuksen osaajien tarve korostuu. Työ- ja toimintakyvyn turvaaminen.
Kaikenikäisille tulee tarjota mahdollisuus liikunnan harrastamiseen, laadukkaat paikalliset matalan kynnyksen palvelut.
Sote-alan veto- ja pitovoiman edistäminen on välttämätöntä. Yhteiskunta tarvitsee osaavia ja motivoituneita ammattilaisia tuottamaan vaikuttavia palveluita. Eettinen päätöksenteko.
Jokaisella on oikeus omannäköiseen arkeen ja mielekkääseen tekemiseen.
Esteettömyys; palvelut, asuminen, ympäristö, kommunikointi.

Esittely / presentation

Olen 46-vuotias 7- ja 14-vuotiaiden lapsen äiti Muuramesta. Työskentelen yksityisellä palveluntuottajalla fysioterapeuttina. Ikääntyneiden kotikäynnit ovat työni suola. Opiskelen YAMK-tutkintoa, Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen. Olen opinnoissani pyrkinyt vahvistamaan erityisesti muistiosaamista. Vanhustyön etiikka kiinnostaa minua. Aiemmilta koulutuksiltani olen lähihoitaja sekä maa- ja kotitalousyrittäjä. Olen työskennellyt myös metsäteollisuuden parissa. Olen muistisairaan omaiseni edunvalvoja ja lisäksi etäomaishoitaja. Olen Tehy- ja urheiluseura-toimija, koen vapaaehtoistyön merkitykselliseksi ja palkitsevaksi. Olen OKM:n liikuntaehdokas. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ovat minulle tärkeitä arvoja. Pidän haasteista, minulla ei ole tapana mennä sieltä, missä aita on matalin. Slogan: “Sinä olet arvokas - Mielekäs ja turvallinen arki."
[email protected]
Ylös