Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

40Juha Käpyaho

ensihoidon kouluttaja
Keski-Suomen vaalipiiri, Jyväskylä
Palokka

Poliittiset teemat / Politiska teman

- Turvallisuus kuuluu kaikille
- Ennaltaehkäisevää työtä on lisättävä joka osa-alueella
- Lapsiperheiden asemaa on tuettava erityisesti heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevilla
- Liikunnan ilo on mahdollistettava myös vähävaraisille
- Perusopetusta on kehitettävä ja opettajien asemaa ja työssäjaksamista parannettava
- Erityislasten ja -nuorten asema yhteiskunnassa on turvattava
- Terveydenhuollon prosessit on saatava kuntoon julkisella puolella

Esittely / presentation

Olen keskiaikuisuutta elävä perheenisä. Toimin pelastuslaitoksella ensihoidon kouluttajana sekä hoitotason ensihoitajana. Pyrin kouluttautumaan ja kehittämään itseäni jatkuvasti lisää ja uskon elinikäiseen oppimiseen. Ulkomailla olen työskennellyt lähes kolme vuotta sekä sotilas-, että siviilikriisinhallintatehtävissä Kosovossa ja Ukrainassa. Vapaa-aikani kuluu lasten harrastusten ja opintojen lisäksi liikunnan parissa. Kamppailulajit ovat olleet lähellä sydäntäni lapsesta saakka. Iän mukanaan tuoma elämänkokemus, työ ja harrastukset ovat vahvistaneet itsetuntoani ja tähän ikään mennessä tiedän kuka minä olen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuuntelen ja pyrin ymmärtämään eri ihmisten valintojen ja arvomaailmoiden sekä eri yhteiskunnallisten ilmiöiden taustoja ilman, että pakotan ihmisiä omien arvojeni mukaiseen elämään: maailmaan mahtuu erilaisia ihmisiä. Ihminen on kaikkein rakastetuimmillaan, kun hän tulee kuulluksi.
Ylös