Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

45Tapio Puolimatka

emeritusprofessori
Keski-Suomen vaalipiiri, Jyväskylä

Poliittiset teemat / Politiska teman

Lapsen oikeus isään ja äitiin on perustava ihmisoikeus. Perheitä on tuettava: kun perhe voi hyvin, koko yhteiskunta voi hyvin.

Naisten oikeudet on turvattava. On torjuttava hallituksen esitys sukupuolen vahvistamiseksi, joka sallisi seksuaalirikollisten vaihtaa sukupuolensa naiseksi ja etsiä itselleen uhreja naisten tiloista vain väittämällä kokevansa itsensä naiseksi.

Maatalouden toimintaedellytykset ja elintarvikkeiden omavaraisuus on turvattava. Maatalouden alasajo on osa globaalin eliitin pyrkimystä saada väestö täysin hallintaansa. Suomen metsät on säilytettävä kansallisessa omistuksessa.

Kotimaisen energian alasajo on lopetettava. Turve on määriteltävä uusiutuvaksi luonnonvaraksi ja turvetuotanto on elvytettävä.

Valtion velkaantuminen on pysäytettävä. Marinin hallitus on ottanut holtittomasti velkaa koronapandemian verukkeella. Hengitystieviruksen torjunta sulkutoimilla on järjenvastaista politiikkaa, joka aiheuttaa kymmenkertaisesti enemmän haittaa kuin hyötyä.

Esittely / presentation

Olen kasvatuksen teorian ja tradition emeritusprofessori ja käytännöllisen filosofian ja kasvatusfilosofian dosentti. Olen Jyväskylän kaupunginvaltuuston ja Keski-Suomen aluevaltuuston jäsen ja toimin lisäksi Jyväskylän vammaisneuvostossa ja Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnassa.
[email protected]
Ylös