Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

288Sari Kumin

KD Naisten pj, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Helsingin vaalipiiri, Helsinki
Vuosaari

Poliittiset teemat / Politiska teman

Lähtökohta on, että jokainen huolehtii itse itsestään ja toimeentulostaan. Työn tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin työn vastaanottamatta jättäminen. Huolehditaan sitten yhdessä niistä joilla on tilapäisesti syystä tai toisesta vaikeampaa.Julkisten palveluiden tulee olla laadukkaita. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resurssointia pitää lisätä, ei leikata. Nämä palvelut ovat parasta ennaltaehkäisevää työtä ja säästävät varmasti jatkotoimista kuten lastensuojelun ja terveydenhuollon kustannuksista tulevaisuudessa. Terveydenhuollon palveluiden pitää olla lähipalveluja ja toimivia. Ihmisten pitää päästä nopeammin lääkärille tai terveydenhoitajan vastaanotolle. Meidän tulee kiinnittää huomiota siihen, että palvelut ovat helposti kaikkien saatavissa.

Suomessa on 1.2 miljoonaa yksinelävää. Olen tietoinen siitä, että osa yksinelävistä on taloudellisesti todella ahtaalla kun kaikki elämisen kulut pitää maksaa itse. Yksinasuvien työllisyysastetta on parannettava.

Esittely / presentation

Olen toiminut politiikassa aktiivisesti jo kahdeksan vuotta. Nykyisessä vastuutehtävässäni valtakunnallisen KD Naisten erillisjärjestön puheenjohtajana olen päässyt verkostoitumaan muiden poliittisten naisjärjestöjen edustajien kanssa ja tekemään laajamittaista yhteistyötä meille naisille yhteisesti tärkeiden asioiden puolesta. Politiikassa vaikutetaan yhdessä.

Omassa vaalipiirissäni olen aktiivisesti suunnittelemassa ja järjestämässä erilaisia poliittisia tapahtumia. Olen kaikessa mukana jotta saamme meille kristillisdemokraateille tärkeiden arvojen mukaista politiikkaa paremmin näkyviin. Pidän ihmisten tapaamisesta ja keskusteluista. Koen olevani helposti lähestyttävä, kuunteleva, yhteistyökykyinen ja samalla määrätietoinen ja periksiantamaton viedessäni minulle tärkeitä asioita eteenpäin.
[email protected]
+358401971411
Ylös