Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

47Harry Ruotsalainen

aineenopettaja, TM
Keski-Suomen vaalipiiri, Laukaa
Kuusa

Poliittiset teemat / Politiska teman

Koulutuksen moninaiset ulottuvuudet ulottaen sen liikennekasvatuksen vahvistamiseen. Liikenneverkoston parantaminen ja laajentaminen.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen yhteiskunnallisena palveluna unohtamatta yksityissektorin merkittävää yhteistyöroolia.
Perintöveron poistaminen ja yksityisomistuksen suojaaminen pakkolunastuksilta ja oikeus päättää metsäomaisuuden hoidosta. Turvallisuuden vahvistaminen niin yksilön kuin yhteiskunnan osalta. Maatalouden aseman vahvistaminen.

Esittely / presentation

Olen neljän aikuisen lapsen ja viiden lapsenlapsen tuplaleski. Olen opiskellut Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen lisäksi Hämeenlinnan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Nykyisin työskentelen aineenopettajana.

Luottamustehtäviä on ollut kunnassa, järjestötoiminnassa, ammattiyhdistysliikkeessä, kirkossa, pankissa, urheiluseurassa ja oppikirjan kirjoittajana.

Harrastukset ovat jääneet historiaan ja lasken metsänhoidon harrastukseksi, koska se ei ole pääelinkeinoni.
050 367 7308
Ylös