Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

75Heidi Hartikainen

yhteisöpedagogi AMK, sosionomi YAMK
Savo-Karjalan vaalipiiri, Varkaus

Poliittiset teemat / Politiska teman

1. Mahdollisuus hyvään ja arvokkaaseen elämään joka iässä!

Meillä ei ole varaa menettää yhtään ikäluokkaa. Tuetaan kansalaisten hyvinvointia tarkoituksenmukaisilla, ennaltaehkäisevillä ja riittävillä palveluilla, yhteistyössä muiden sektoreiden kanssa. Kun väestörakenne muuttuu, tarvitaan palvelujen järjestämiseen uusia ratkaisuja, olemassa olevien kehittämistä ja esim. omais- ja perhehoidon lisäämistä ja vahvempaa tukemista. Hyvinvointi voi myös olla tarpeen määritellä uudestaan.

2. Palveluita ja tuotteita ei ole ilman työkykyisiä ja luovia ihmisiä. Lisätään tuottavuutta ja parannetaan työikäisten työssä jaksamista kehittämällä työelämän laatua.

3. Vahvistetaan demokratiaa mm. osallisuuden edistämisen, demokratiakasvatuksen ja osallistumistapojen kehittämisen keinoin.

Esittely / presentation

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska haluan edistää arvojeni mukaista päätöksentekoa yhteiskunnassa.

Perheeseeni kuuluu puoliso, kolme kouluikäistä lasta ja koira. Työskentelen tällä hetkellä kehittämishankkeessa sosiaali- ja terveysalalla. Kolmannen sektorin toiminta on lähellä sydäntäni aiemman työhistorian ja vapaaehtoistyön kautta.

Tutustu minuun ja ajatuksiini ehdokkaana sosiaalisen median tilien kautta tai ole suoraan yhteydessä!
[email protected]
Ylös