Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

85Matti Turunen

oopperalaulaja, musiikin maisteri
Savo-Karjalan vaalipiiri, Joensuu

Poliittiset teemat / Politiska teman

Kulttuuria ja agrikulttuuria
Suomalainen kulttuuriympäristö on ollut rajussa murroksessa. Kaupungistuminen, kansainvälisyys, eurooppalaistuminen, digitalisaatio, pakolaiset, uskonnon aseman muutos, globaalin talouden avautuminen, rauha ja sota, monikielisyys, koulutusuudistukset ja oppimisen muutos ovat koskettaneet omaa ikäluokkaani vahvasti. Monialaisena kulttuurin työntekijänä tahdon olla mukana rakentamassa kulttuuri-ilmapiiriä, jossa uudet ideaalit ja vanhat, kestävät rakenteet kohtaavat.

Esittely / presentation

Olen Joensuussa syntynyt kirkkomuusikko, oopperalaulaja ja pedagogi. Työskentelen Helsingissä Suomen kansallisoopperassa, kulttuuriministeriön alaisuudessa toimivassa kansallisessa taidelaitoksessa. Olen myös työskennellyt eri puolilla Itä-Suomea kanttorina ja opettanut teologian ja kirkkomusiikin opiskelijoita yliopistotasolla. Olen toiminut Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Suomen kristillinen rauhanliike, Joensuun Gospel ja Suomen evankelis-luterilaisen luostarin tuki ry:sten hallituksissa.
[email protected]
Ylös