Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

100Jami Kähkönen

sosionomi
Oulun vaalipiiri, Suomussalmi

Poliittiset teemat / Politiska teman

Olen kiitollinen siitä, että edeltävät sukupolvet ovat mahdollistaneet hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytykset, myös täällä Kainuussa. Koen tärkeäksi, että jokaisella Kainuussa asuvalla ihmisellä, on oikeus hyvään ja turvattuun elämään niin nyt, kuin tulevaisuudessakin. Haluan olla omalta osaltani mukana toiminnassa, jossa yhdessä voisimme vaikuttaa niin meidän nykyisten polvien, kuin jälkipolvienkin hyvän elämän rakentamiseen.

Esittely / presentation

Hei, olen Jami Kähkönen, 32 vuotias sosionimi, Suomussalmelta. Olen asunut koko elämäni Kainuussa ja sen myötä Kainuun eri kunnat ovat minulle varsintuttuja, myös työni puolesta. Sotkamossa ollessani, josta olen myös lähtöisin, olin muutaman vuoden aikana mukana paikallisen 4H-yhdistyksen toiminnassa. Ammattikouluopintoni, merkonomin ja sosionomin koulutuksen olen suorittanut Kainuun ammattioppilaitoksessa. Sosionomin opiskelun aikana Paltamossa, olin työskentelemässä mukana maahanmuuttotyössä sekä Kainuun SOTE:n puolella, asumisyksikön toiminnassa.

Nykyisin työskentelen Suomussalmella nuorisotyössä, nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Käyn nyt työni ohessa hyvinvointikoordinaattorin YAMK-opintoja Kuopiossa, Savoniassa. Vapaaehtoistyössä olen ollut mukana sekä Sotkamon seurakunnan ja Sotkamon helluntainseurakunnan piireissä kuin myös eri ruoka-apu- ja hävikkiruokapakettien jaossa.
[email protected]
Ylös