Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

99Susanna Peltonen

erityisopettaja, KM
Hämeen vaalipiiri, Tammela
Kirkonkylä

Poliittiset teemat / Politiska teman

Laadukas ja riittävä erityisopetus sekä oppilashuolto kaikille opiskeleville lapsille ja nuorille.
Nopea erikoislääkäriin pääsy varallisuudesta riippumatta.
Lapsiperheiden ennaltaehkäisevä tukeminen.
Riittävä hoitajamitoitus hoitolaitoksiin ja omaishoitajien tukeminen.
Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen.

Esittely / presentation

Olen Susanna Peltonen, 54-vuotias erityisopettaja Tammelan kunnasta. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri.

Perheeseeni kuuluu aviomies Juha sekä viisi aikuista lasta perheineen. Olen seitsemän lapsenlapsen mummi.

Minulle on tärkeää, että jokainen lapsi saa turvallisen ja tuetun koulupolun sekä riittävän oppilashuollon.

Lasta tulee auttaa ja tukea perheen voimavarat huomioiden. Ennaltaehkäisevä tuki perheisiin on ensiarvoisen tärkeää. Maamme kattavaa neuvolajärjestelmää on edelleen kehitettävä.

Jokaisen suomalaisen on päästävä kohtuullisessa ajassa lääkärin vastaanotolle ja mahdollisuus erikoislääkäripalveluihin on turvattava varallisuudesta riippumatta. Yksityissektorin rinnakkaiset palvelut tukevat julkisia palveluja ja valinnanvapaus tulisi säilyttää.

Luonto ja sen suojeleminen tuleville sukupolville on tärkeää. Uusiutuvaa energian tuottamista pitää tukea.

Kd-puolueessa elämän eri osa-alueiden ohjelma on tasapainossa. Siksi olen ehdokkaana näissä eduskuntavaaleissa
[email protected]
+358400849257
Ylös