Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

32Tommi Terä

pääsihteeri, tradenomi
Varsinais-Suomen vaalipiiri, Turku
Nummenmäki

Poliittiset teemat / Politiska teman

Nyt on aika palata perusasioiden äärelle ja laittaa arki kuntoon. Tarvitsemme panostuksia perheisiin, omaishoitoon, erityistä tukea tarvitseville sekä heidän läheisilleen, ja nuorten mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi.

Kestävää ja vastuullista taloudenpitoa. Työnteon ja yrittämisen on oltava kannattavaa. Yksilön verotusta kevennettävä ja veronkorotuksia suunnattava terveydelle ja ympäristölle haitallisiin aineisiin. Investointeja arjen hyvinvointiin, kuten mm. perheiden hyvinvointiin, mielenterveyteen ja omaishoitoon, sekä tulevaisuuden kasvuun.

Tulevaisuus vaatii tekoja. Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen riittävät resurssit. Omavaraisuus turvataan mm. maataloutta ja omaa energiantuotantoamme tukemalla. TKI- ja korkeakoulurahoitusta lisättävä. EU ja läntinen yhteistyö tärkeää niin taloudellisesti kuin rauhan säilyttäjänä Euroopassa.

Esittely / presentation

Olen nuori ja kokenut poliitikko – toimin useassa luottamustoimessa ja lisäksi työskentelen KD Nuorten pääsihteerinä. Koulutukseltani olen tradenomi ja tuleva valtiotieteiden maisteri.

Päättäjänä pyrin hahmottamaan kokonaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä sekä syy-seuraus -suhteita. Tätä tuon pöydälle ja uskon, että juuri sitä tarvitaan myös eduskunnassa. Vapaa-ajalla perhe ja ystävät ovat lähellä sydäntä, samoin lukeminen.
[email protected]
0503691930
Ylös