Eduskuntavaalit 2023 / Riksdagsvalet 2023

162Jan Axberg

diplomi-insinööri, diplomingenjör
Uudenmaan vaalipiiri, Vantaa
Korso

Poliittiset teemat / Politiska teman

Ilmastopolitiikka
Ilmastonmuutos on osittain seurausta ihmisen toiminnasta. Suomen ilmastotoimenpiteet eivät kuitenkaan voi olla ylimitoitettuja vaan ne on suhteutettava valtiontalouden ja kotitalouksien kantokykyyn.

Vanhustenhoito
Kaikilla vanhuksilla ei ole omaisia varmistamassa laitoshoidon tasoa. Tarvitaan hoitolaitoksista riippumattomia toimijoita huolehtimaan, että kaikkien riittävä hoidontaso toteutuu.

Talous
Yli varojen eläminen ei ole pitkällä tähtäimellä kenenkään etu. Heikoimmassa asemassa olevat kärsivät eniten huonon taloudenpidon vääjäämättä aiheuttamasta äkkipysäyksestä.

Kriminaalipolitiikka
Rikosoikeutta on kiristettävä toistuvasti rikoksiin syyllistyvien sekä väkivaltarikollisten osalta. Nyt tuomiot eivät riittävästi vastaa oikeustajuamme.

Esittely / presentation

Olen 52-vuotias perheenisä Vantaalta, Korsosta. Perheeseeni kuuluvat terveydenhoitaja-vaimo, 12- ja 14-vuotiaat pojat. Koulutukseltani olen kemiantekniikan diplomi-insinööri ja työskentelen ICT-alalla.

Arvoiltani olen maltillinen keskusta-oikeistolainen konservatiivi. Minä katselen politiikka ja yhteiskuntaa kristillisen arvopohjan sekä maalaisjärjen kautta. Nykyisin erilaiset vahvat ideologiat ohjaavat liikaa päätöksentekoa.

Ihmiset kaipaavat kohtuullista ja kehittyvää toimeentuloa, laadukasta ja saavutettavaa terveydenhuoltoa, turvallista elinympäristöä sekä kansalaisten edun huomioimista päätöksenteossa. Nyt erilaiset maailmaa syleilevät ideologiat ovat ohittaneet tavallisten suomalaisten tarpeet ja toiveet.
[email protected]
Ylös