Aluevaalit 2022: Terhi Vuoristo-Mikkola

Terhi Vuoristo-Mikkola 54

sosionomi, yhteisöpedagogi AMK
Asikkala, Vääksy
[email protected]

Slogan: Minkälaisen vanhuuden itse haluaisit viettää?

Esittely

Olen äskettäin eläköitynyt, naimisissa oleva kolmen lapsen äiti ja kahden lapsenlapsen isoäiti. Olen koko työikäni toiminut ihmissuhdetyössä, ensin viittomakielentulkki/opettajana ja sitten vastuukouluttajana aikuiskoulutuksessa. Luovuus eri muodoissaan liittyy vahvasti elämääni ja harrastuksiini.

Sekä siviilielämän, että ammatillisuuden piirissä olen nähnyt elämän monet kasvot. Erityistä huolta kannan ikääntyneiden hoivasta sekä omaisiaan hoitavien jaksamisesta. Yhtenä kuormittavana asiana on puolisoni sairastuminen Alzheimeriin. Sen myötä olen nähnyt nykyisen sosiaalipalveluiden mallin toimimattomuuden. Eri terveydenhuollon ammattiryhmien edustajien kautta olen kuullut, että kaltaisiani uupuneita omaisia on paljon ympäri aluettamme. Ajankohtaista, yksilöllistä apua on todella vaikea saada. Sosiaalitoimi on keskitetty ja ulkoistettu käytännössä kasvottomaan toimijaan, jota ei voi ohittaa. Muiden ammattiryhmien tarkoittama apu tyrehtyy helposti kyseiseen organisaatioon.

Sosiaalitoimen pitää noudattaa annettuja lakeja(!); Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Sosiaalihuoltolaki, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja Vammaispalvelulaki (Alzheimer).
Omalla toiminnallani pyrin vaikuttamaan toimintamuotojen kehittymiseen arjen tarpeita paremmin vastaaviksi. Palvelutarjontaa pitää laajentaa ja palvelut räätälöitävä yksilöllisten tarpeiden mukaan asiakasta ja hänen lähipiiriään kuunnellen ja kunnioittaen, kokonaistilanne huomioon ottaen. Kaikille ei sovi tietyt pakettiratkaisut. Palvelutarpeen arvioinnissa on otettava huomion omaisiaan hoitavien psyykkinen kuormittavuus ennen sairastuneen fyysisiä avuntarpeita - arjen realismia. Näin myös Omaishoidon tuen myöntämisen perusteiden kohdalla, kriteerejä on madallettava. Palvelut on oltava helposti saatavissa. Omaishoitajille, sopimuksella tai ilman, on järjestettävä säännölliset intervallijaksot. Vain lepoa saanut hoitaja jaksaa hoitaa sairasta omaistaan. Uupuneen hoitajan varassa oleva sairastunut on erittäin huonossa hoidossa. Aikaa myöden edessä on myös omaisen sairastuminen. On huomattava, että mikäli saa sosiaalipalveluista kielteisen päätöksen, ei se pura hoito/ihmissuhdetta. Elämä jatkuu ilman apua vielä raskaampana. Siksi slogan: Minkälaisen vanhuuden itse haluaisit viettää?
Ylös