Aluevaalit 2022: Johan Plomp

Johan Plomp 452

erikoistutkija, projektipäällikkö
Tampere, Atala
[email protected]
040 718 7684

Slogan:

Esittely

Olen 55-vuotias digitaalisen terveyden erikoistutkija, ja yhteiskunnallisesti aktiivinen henkilö. Olen kotoisin Hollannista, asunut yli puolet elämästäni Suomessa ja saanut Suomen kansalaisuuden. Rakennan mielelläni tätä yhteiskuntaa yhdessä sinun kanssasi.

Monipuolisen työni kautta olen perehtynyt terveydenhoidon haasteisiin. Mielestäni tekniset innovaatiot voivat joltakin osin ratkaista näitä haasteita, unohtamatta kuitenkaan tarvittavaa inhimillistä työpanosta. Yksityishenkilönä ja maahanmuuttajana tunnen erityisesti maahanmuuttajien haasteita yhteiskunnassa sekä heitä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Haluan edesauttaa tasa-arvoisten ja ihmisarvoa kunnioittavien laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehitystä. Palveluiden saavuttavuus pitää olla nykyistä paremmalla tasolla, mutta niiden tuottamisessa on otettava huomioon henkilökunnan resurssit. Kokonaisratkaisujen pohdinnassa myös ekologisiin arvoihin on kiinnitettävä huomiota.

Omat painopisteet ratkaisujen aikaansaamiseen tulevat olemaan:
- Terveydenhuollon tehostaminen teknologian avulla helpottamaan hoitotyötä, mahdollistamaan etäasiointia ja -kuntoutusta ja ikääntyvien pidempää kotona asumista sekä parantamaan resurssien suunnittelua ja tietojohtamista. Ratkaisujen kehittäminen vaatii yhteiskehitystä monialaisessa ekosysteemissä ja sopivan tuen varaamista.
- Holistisen, ekologisen ja ihmiskeskeisen näkökulman ottaminen huomioon sosiaali- ja terveysratkaisujen kehittämisessä, jossa otetaan palvelun laatukriteereiden lisäksi myös esim. henkilöstön tarpeet, ympäristötekijät, yritysverkosto ja alueiden erityispiirteet huomioon ja pyritään kehittämään palveluita helpommaksi ja sujuvammaksi asiakkaan näkökulmasta.
- Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan terveydenhoidossa ja sosiaalitoimessa. Ihmisten terveyden ylläpidon valmentaminen sairauden hoitamisen sijaan.
- Maahanmuuttajien palveluiden kehittäminen kotoutumisen tehostamiseksi mukaan lukien laadukas ja mukautettu kielikoulutus sekä työllistämisen tukeminen.
Ylös