Aluevaalit 2022: Anita Viik-Ingvesgård

Anita Viik-Ingvesgård 172

ekonomi- och förvaltningssekreterare, FM
Kristiinankaupunki, Lappfjärd
[email protected]

Slogan:

Esittely

Jag är 57 år jobbar för Kristinestads kyrkliga samfällighet, gift med Tom och mor till Anton. Talar sex språk, utbildning FM med ryska som huvudämne.
Jag stället upp i valet för att det behövs beslutsfattare från alla partier när man drar upp linjerna om hur vår vård ska se ut i framtiden. Som beslutsfattare skulle jag satsa på förebyggande hälsoarbete på en bred front. Undersökningar visar att motion förebygger inte bara fysiska problem utan verkar också positivt på den mentala hälsan. Överlag skall man stöda familjer och ungdomar i ett tidigt skede före problemen blir större och svårare. Missbrukar- och mentalvårdstjänster ska finnas till hands med låg tröskel, detta skulle spara mänskligt lidande och samhällets resurser.

Olen 57 vuotias, työskentelen Kristiinankaupungin seurakuntayhtymässä, naimisissa Tomin kanssa ja Antoni äiti. Puhun kuutta kieltä, ja olen koulutukseltani FM, venäjä pääaineenani.
Olen ehdokkaana sen takia, että mielestäni jokaisen puolueen on saatava olla mukana kun terveydenhoidon tulevaisuutta suunnitellaan alueellamme. Mielestäni kasvava hallinto ei saa syödä resurssea itse hoitotyöstä.

Päättäjänä pyrkisin satsamaan ennaltaehkäiseviin terveystoimiin laajalla rintamalla; tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi liikunta ylläpitää sekä fyysistä kuntoa, että mielenterveyttä. Ylipäätään pitäisi pystyä tukemaan lapsiperheitä ja nuoria varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi. Päihde- ja mielenterveyspalveluja pitäisi tarjota matalalla kynnyksellä se vähentäisi ihmisten kärsimystä ja säästäisi yhteiskunnan varoja pitkällä tähtäimellä.
Ylös