Aluevaalit 2022: Mikaela Klemets

Mikaela Klemets 147

socialarbetare
Pedersöre, Ytteresse
[email protected]

Slogan: Service tillgänglig åt alla

Esittely

Jag är en 38-årig kvinna som är hemma från Jakobstad men bor i Ytteresse. Jag har man och tre barn i åldern 14, 11 och 8 år. Jag är utbildad magister i samhällsvetenskaper/socialarbetare och arbetar som socialarbetare inom familjestödservice och barnskydd inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårds samkommun Soite. Jag har under de fyra senaste åren varit med och byggt upp en samkommun för social och hälsovården som utgår ifrån landskapet Mellersta Österbotten. Jag har en gedigen arbetserfarenhet från socialvården i Österbotten, vilket gör att jag kunnat ta med mig de saker som fungerar bra inom olika områden.

Jag har tidigare arbetat både inom äldreomsorgen och handikappservicen vilket har gett mig erfarenhet och kunskap från olika områden. Jag har också som privatperson kunnat ta del av social- och hälsovård vilket ger ett viktigt perspektiv och erfarenhet i och med uppbyggnaden av det nya välfärdsområdet. Jag värnar om att alla har tillgång till likvärdig service inom rimliga avstånd. Jag anser att det är viktig att hälso- och sjukvård finns tillgänglig vid närmaste hälsovårdsstation eller sjukhus. Därför anser jag det också oerhört viktigt att landskapen kan samarbeta sinsemellan. Jag värnar om barnens rättigheter. Jag tycker det är viktigt att ha klienten/patienten i fokus och utgå ifrån individens behov.
Ylös