Aluevaalit 2022: Ingegerd Enqvist

Ingegerd Enqvist 130

magister i hälsovetenskaper, sjukskötare
Luoto

Slogan:

Esittely

Jag är 52 år, gift och har fyra, numera vuxna barn och tre barnbarn. Jag har arbetat ca 20 år inom äldreomsorgen, först som närvårdare och sedan år 2013 som sjukskötare. Magister i hälsovetenskaper sedan år 2020.

Jag önskar att det nya välfärdsområdet ska erbjuda fungerande vård- och servicekedjor, jämlikt och nära tillgängligt för alla kommuners invånare. Tillräckligt med ändamålsenliga boende- och vårdplatser för den ökande andelen äldre i den egna kommunen. Jag vill också arbeta för bättre arbetsvillkor för de som arbetar inom vården.
Ylös