Aluevaalit 2022: Henrik Vähäkangas

Henrik Vähäkangas 175

rehtori, kasvatustieteen maisteri / rektor, ped.mag.
Vaasa
[email protected]

Slogan: Pohjanmaan hyvinvointi edellä kohti parempaa! Österbottens välfärd mot det bättre!

Esittely

Olen kaksikielinen kolmen lapsen perheenisä. Työkseni toimin rehtorina.

Palvelut lähellä ihmistä yhden luukun periaatteella ovat tärkeä lähtökohta toimivalle SOTE-maakuntauudistukselle. Muutoksen lähtökohta tulee olla jotain parempaan. SOTE-uudistuksen avulla haluan olla mukana tuomassa omat korteni kekoon muovaamalla palveluita kustannustehokkaasti parempaan suuntaan Pohjanmaalla asuville. Ajattelen, että kristillinen näkökulma myös sosiaali- ja terveyshuollossa on varmistaa jokaisen ihmisen pääsy palveluiden piiriin nopeasti, kustannustehokkaasti ja ihmisläheisesti. Pohjanmaan hyvinvointi edellä kohti parempaa!

Jag är en tvåspråkig familjefar och jobbar till vardags som rehtor.

Tillgängliga nära och effektiva tjänster är en förutsättningar när det nya SOTE startas. En förändring ska alltid leda till något bättre. Jag vill vara med och utveckla och förbättra välfärdsområdet både i form av tillgänglighet, tjänster och ekonomi. Jag ser människan utifrån en kristen synvinkel där social- och hälsovårdstjänsterna finns tillgängliga när de behövs. Tjänsterna belastar samhället på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ylös