Aluevaalit 2022: Kurt Hellstrand

Kurt Hellstrand 136

teol. mag., pensionär
Pietarsaari
[email protected]
045-2760420

Slogan: Från ord till handling i en helhjärtad satsning på människans välmående/Sanoista tekoihin täydellä sydämellä ihmisten hyvinvointia edistämässä

Esittely

TM, lärare, präst, familjearbetare, frivilligarbetare inom missbrukarvård. KBT-utbildad. Jobbat som närståendevårdare.

Politisk erfarenhet sedan 2001: Stadsfullm., stadsstyr., många nämnder, interkommunala uppdrag, Folktinget, nationella delegationen för medling vid brottmål m.m. Mina personliga egenskaper och långa politiska erfarenhet tror jag att ger mig de förutsättningar som krävs för att i konstruktiv samarbetsanda skapa ett välfärdsområde som gör skäl för sitt namn..
Ylös