Aluevaalit 2022: Jani Andersson

Jani Andersson 257

tilitoimistoyrittäjä
Kokkola
[email protected]
0400610170

Slogan: Soten hyvistä lähtökohdista voidaan hyvinvointialueen toimintaa kehitettää rakentavasti ja puoluearajat ylittäen. Toiminaan on tuotava kokonaisvaltaista näkemystä syy-seuraussuhteista, sekä panostettava myös ennaltaehkäisevään toimintaan. Tällä vaikutetaan yleiseen hyvinvointiin ja säästetään kalliin erikoissairaanhoidon kustannuksissa.

Esittely

Olen 48-vuotias perheenisä ja yrittäjä. Olen toiminut tilitoimistoyrittäjänä ja työnantajana jo 28 vuoden ajan, joten hallinnolliset ja taloudelliset asiat ovat minulle tuttuja. Minulla on myös vuosien kokemus kolmannen sektorin toiminnasta julkisten palveluiden tuottajana, sekä niihin liittyvistä rahoitus- ja ostopalvelutoiminnoista.

Olen Kristillisdemokraattien Kokkolan paikallisosaston puheenjohtaja. Olen myös nykyisen Soiten valtuuston varavaltuutettu. Toimin lisäksi Kokkolan kaupungin tarkastuslautakunnan varajäsenenä.
Ylös