Aluevaalit 2022: Markku Tenhunen

Markku Tenhunen 441

viestintäjohtaja, toimittaja
Järvenpää
[email protected]

Slogan: Terveysasiat koskevat jokaista - myös sinua!

Esittely

Olen ehdolla aluevaaleissa. Haluan vaikuttaa meitä jokaista koskeviin terveys- sosiaali -ja pelastustointa koskeviin asioihin ja päätöksiin.

Aluevaaleissa sinulla on mahdollisuus äänestää suorilla vaaleilla sote- asioiden päättäjät. Olen yksi hyvä, näistä ehdokkaista.

Hyvinvointialueen organisaatio ja nyt valittava aluevaltuusto ovat oman alueensa asukkaita varten.

Sinä tarvitset hyvät päättäjät sekä yhdenvertaiset terveys- ja sosiaalipalvelut. Aluevaltuusto päättää mm. näistä ja sote budjetista.

Demokratia toteutuu yhdessä tekemällä.

Aluvaltuuston tehtävät:
1) hyvinvointialuestrategia
2) hallintosääntö
3) talousarvio ja taloussuunnitelma
4) omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje
5) liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteet
6) varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteet
7) sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan petusteet
8) palveluita ja muista suoritteista perittävien maksujen yleiset perusteet sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävät asiakasmaksut
9) takaussitomus tai muun takuuden antaminen toisen velasta
10) jäsenten valitseminen toimielimiin, jollei toisin säädetä
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet
12) hyvinvointialueen tilintarkastajien valinta
13) tilivelvollisten nimeäminen
14) hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaus
15) muista aluevaltuuston päätettäväksi säädetyt ja määrätyt asiat

Hyvinvointialueille ei tule myöntää verotusoikeutta.

Asun ja vaikutan Järvenpäässä. Olen
3. kauden Kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja.
Kolmas kausi on menossa myös kaupunkikehityslautakunnassa. Työelämän kokemusta minulla monelta alalta. Olen toiminut johtotehtävissä ja saanut kokemusta johtamisesta sekä päätöksenteosta eri hallituksissa. Työuraa on vuosikymmenien ajalta niin median, kuin seurakuntakentänkin puolelta.

Tällä hetkellä toimin viestintäjohtajana ja tuotan sekä toimitan TV- ja radio-ohjelmia.

Naimisissa. Minulla on kolme tytärtä ja 11 lastenlasta. Harrastan ulkoilua, musiikin ja kulttuurin kuluttamista. Lukemista.
Ylös