Aluevaalit 2022: Antti Falck

Antti Falck 341

koulunkäynnin ohjaaja
Loviisa
[email protected]
041 497 7480

Slogan:

Esittely

Olen valmis tuomaan tuoretta näkemystä päätöksentekoon. Samat vanhat kasvot päättäjinä ei tee muutoksesta uskottavaa. Oikea muutos vaatii muutakin kuin rakenteiden uudistamista. Lasten ja nuorten lisääntyvä pahoinvointi, lisääntyvä yksinäisyys ja ulkopuolisuus yhteiskunnasta suorastaan huutavat asennemuutoksen puolesta. Pidän tärkeänä sitä, että pienillä paikkakunnilla on riittävä edustus uusissa valtuustoissa ja olen ehdokkaana myös tästä syystä. 

THL: n kouluterveyskyselyn mukaan Itä-Uudellamaalla on koko maan huonovointisimmat nuoret. Jonot mielenterveyshoidossa ovat kuukausia. Tilanne on häpeällinen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin on oltava politiikan keskiössä. Kohdatuksi tuleminen on kirjattava selkeästi hyvinvointisuunnitelmaan.  

Vanhemmat ihmiset muistuttavat meitä tehokkuuden sijaan kohtaamisen tärkeydestä. Palveluja voidaan kehittää tästä lähtökohdasta käsin. Rakenteiden muuttuessa on samalla mahdollista luoda uudenlaisia malleja, joilla esim. lisätään nuorempien ja vanhempien asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta. Myös mielenterveyskuntoutujien osallisuutta on lisättävä.
Päihdehoidossa sekä oireet että syyt oireiden taustalla on otettava huomioon.

Hoitohenkilökunnan työssäjaksamisesta on pidettävä huolta, ja palkkaus ja työsuhdeasiat on saatava kuntoon. Auttavia käsiä on voitava ottaa töihin lyhyellä perehdytyksellä. Henkilökohtaisena avustajana ja omaishoitajana voi jo nyt toimia ilman ammatillista koulutusta.
 
Politiikan on oltava uskottavaa, johdonmukaista ja kokonaisuuden huomioon ottavaa. Terveysturvallisuuden nimissä tehdyt rajoitus -ja sulkutoimet ovat aiheuttaneet valtavaa vahinkoa terveydelle, taloudelle ja yleiselle hyvinvoinnille. Itsemurhaa suunnittelevien tai sitä yrittäneiden puhelut auttavaan puhelimeen ovat kolminkertaistuneet koronapandemian aikana. Itse koronaviruksen aiheuttamat vahingot eivät tilastollisesti tai omaa elinpiiriä seuraamalla vaikuta niin vakavilta, että tauti välttämättä kuuluisi yleisvaarallisten tautien listalle. Suomessa kuoli vuonna 2020 yhteensä 55 498 henkilöä, näistä covid-19 diagnoosin kanssa kuoli 558 henkilöä. Kuolleiden mediaani-ikä oli 84 ja kuolleilla oli pääsääntöisesti yksi tai useampi perussairaus. Yhteiskunta tulisi avata niin, että riskiryhmiä suojeltaisiin ja muuten resursseja ohjattaisiin koronatoimista muuhun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 
Ylös