Aluevaalit 2022: Eija Hauska-Mertanen

Eija Hauska-Mertanen 46

insinööri YAMK, lehtori
Imatra, Virasoja
[email protected]
0503305162

Slogan:

Esittely

Olen 60-vuotias, lähimmäisistäni kiinnostunut, ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan alalla toimiva lehtori. Etelä-Karjalassa ikääntyvä väestöpohjamme luo suuria paineita niille, jotka ovat työelämässä. Työssä jaksamiseen on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota kaikilla aloilla, mutta erityisesti terveys- ja hoiva-alalla.

Työ tarvitsee tekijänsä ja vaikka määrittelisimme kuinka hienoja mitoituksia hoidon palveluille, on mitoituksia mahdotonta toteuttaa, jos ei ole tekijöitä. Tekijöitä on sitä vaikeampi saada, mitä kauemmas tullaan kaupunkikeskittymistä. Siksi pidän tärkeänä, että kallis koulutus, jota yhteiskunta tarjoaa, pystytään hyödyntämään myös siellä, missä väki vähenee ja ikääntyy. Tahdon olla vaikuttamassa siihen, että terveys- ja hoivapalvelut tuotetaan lähellä. Kaikilla on oltava näihin palveluihin yhtälainen oikeus.
Ylös