Aluevaalit 2022: Jaana Arponen

Jaana Arponen 45

sairaanhoitaja, radiotoimittajaopiskelija
Taipalsaari, Vehkataipale
[email protected]
0451605450

Slogan: Kohtele lähimmäistäsi, niinkuin toivoisit itseäsi kohdeltavan

Esittely

Olen 45-vuotias kolmen peruskoululaisen äiti, hoitaja ja opiskelija. Asun luonnon ympäröimänä Taipalsaarella perheeni ja ajokoiran kanssa. Lapset ja luonto, terveys, hyvinvointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Samoin oikeudenmukaisuus, sekä ihmisten keskinäinen huolenpito ja välittäminen. Ammattini valitsin, jotta voisin tehdä jotain todella hyödyllistä toisten hyväksi.

Olen lähtenyt aluevaaleihin ehdokkaaksi, koska haluan osaltani olla vaikuttamassa sosiaali- ja terveyspalveluiden, sekä pelastustoimen jatkuvaan kehittämiseen, saatavuuteen, laatuun ja ennen kaikkea, asiakaslähtöisyyteen Etelä-Karjalassa.

Pidän tärkeänä laadukkaiden, riittävien ja oikea-aikaisten palveluiden tuottamista mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja lähipalveluina. Kokonaisuus on turvattava ja se on nyt vaaleilla valittavien valtuustojen tehtävä.

Asiakkaan tulee olla hyvinvointialueen hallintorakenteiden keskiössä. Palvelut tulee rakentaa hyvinvointialueen asukkaiden tarpeita vastaaviksi, eikä resursseja pidä tuhlata raskaaseen hallintoon, tai sulle-mulle -lievään korruptioon, mikä on Suomessa niin yleistä, että se on oikeastaan normaalin asemassa.

Työhyvinvoinnnista on huolehdittava tiedon jakamisen ja avoimuuden, hyvän johtajuuden, koulutuksen, uramahdollisuuksien, sekä omaan työhön vaikuttamismahdollisuuksien kautta.

Mielestäni yhteisin verovaroin kustannetun palveluverkon tulee ennen kaikkea olla ihmistä varten, jokaista yksilöä varten, ei toisinpäin, kuten helpostikin voi käydä, jos palveluita ei pyritä tuottamaan alueen asukkaiden aidoista tarpeista käsin.

Kuullaksemme kaikki ja erilaisia asukkaita, myös haja-asutusalueilta, tarvitsemme hallintomallin, jossa valta jakautuu asukaslukuun suhteutettuna eri kuntien välillä, eikä yksikään kaupunki tai kunta saa päätöksenteossa yksinkertaista enemmistöä. Tarvitsemme valtuutettuja, jotka parhaan kykynsä mukaan ajavat yleistä ja kaikkien etuja, eivät omaa tai vain oman kuntansa etuja.

Kristillisdemokraattisiin arvoihin voi luottaa ja niiden periaatteiden mukaisesti voidaan rakentaa kestävintä hyvinvointia kaikkien parhaaksi.
Ylös