Aluevaalit 2022

Mila Lehtonen

luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri
Tuusula
Jokela
Sitoutumaton / obunden

Slogan: Autetaan ajoissa!

Esittely / presentation

Olen 49-vuotias luokanopettaja ja yläkoulun kuvataideopettaja.
Olen tehnyt työn ohessa myös lasten TV-ohjelmaa, Nasta Raamista, jossa kerron Raamatun kertomuksia piirtäen ja maalaten.

Perheeseeni kuuluu mies sekä kaksi teini-ikäistä tytärtä. Olen asunut elämäni aikana monessa eri kaupungissa, mutta aikuisikäni olen viettänyt Järvenpäässä sekä Tuusulassa. Tuusulassa olen asunut vuodesta 2009. Nykyisin olen myös Tuusulan kunnanvaltuuston jäsen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja hyvinvointialueiden rakentamisessa pidän tärkeänä nopeaa hoitoon pääsyä on sitten kyse fyysisestä sairaudesta, mielenterveysongelmasta, päihderiippuvuudesta tai oirehtivan lapsen/nuoren tuen tarpeesta.
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat viime vuosina kasvaneet rajusti ja moni on joutunut odottamaan apua liian kauan. Ongelmat koskettavat usein koko perhettä ja siksi perheet tarvitsevat lisää tukea ja kotipalveluja. Varhainen puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä nopealla avulla on mahdollista vähentää kustannuksia ja ennen kaikkea inhimillistä kärsimystä, syrjäytymistä, sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä.

Jokaisella on oikeus myös arvokkaaseen vanhuuteen. Vanhuksille on turvattava laadukas hoiva ja huolenpito joustavasti vanhuksen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Myös pelastuspalvelujen on toimittava luotettavasti ja hädän ollessa suurin on avun oltava lähellä.

On tärkeää, että meillä on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, jonka viihtyy ja pysyy alalla. Siksi meidän tulee pitää huolta hyvinvointialueemme ammattilaisten jaksamisesta!

Seurakuntien, kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden arvokasta työtä yhteisen hyvinvoinnin eteen ei tule unohtaa ja eri toimijoiden yhteistyötä on hyvä tehostaa entisestään.
Ylös