Aluevaalit 2022: Heidi Kotilainen

Heidi Kotilainen 370

sosionomi (YAMK), projektipäällikkö
Sotkamo, Rauramo
Sitoutumaton
[email protected]
0414339441

Slogan:

Esittely

Haluan olla mukana luomassa oikeaa suuntaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiselle sekä pelastuslaitoksen toiminnalle. Koulutukseni puolesta minulla on laajaa osaamista, jonka näen hyödyntävän hyvinvointialueen tarpeita arvioitaessa ja erilaisista päätöksistä päätettäessä.

Omaan näkökulmia sosiaali- ja terveysalan talousosaamiseen, suunnitteluun ja arviontijärjestelmiin sekä esihenkilötoimintaan ja henkilöstöstrategiseen osaamiseen, nämä tuon mukanani hyvinvointialueelle. Rohkeus katsoa asioita uudesta näkökulmasta on vahvuuksiani, hyväksi havaittua ei kuitenkaan tarvitse muuttaa. Luonto ja sen tuomat hyvinvointivaikutukset voivat olla lähitulevaisuudessa valttejamme.

Perheenäitinä ja sosiaalialan ammattilaisena haluan tuoda osaamiseni sekä näkemykseni hyvinvointialueen toimintaan. Työssäni olen kohdannut erityisesti perheiden, lasten ja nuorten ja eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointiin liittyviä haasteita ja haluan edistää jokaisen mahdollisuutta saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Tarvitaan keskustelua kuntien ennaltaehkäisevien palveluiden ja sote-palveluiden välille. Kehittyvät palvelut ja pitkän aikavälin suunnitelmat antavat suunnan työskennellä parhailla mahdollisilla resursseilla hyvinvointialueen asukkaiden hyväksi nyt ja tulevaisuudessa.

Äänestämällä tuot hyvinvointialueen päätöksiin laaja-alaisen työkokemukseni ja kunnan luottamustehtävieni tuoman kokemuksen, innostuneisuuteni sekä halun taata palvelut jatkossakin Kainuussa.
Ylös