Aluevaalit 2022: Leo Byskata

Leo Byskata 259

DI / koti-isä DI / hemmapappa
Kokkola
[email protected]

Slogan: Mera välfärd - Mindre förvaltning / Enemmän hyvinvointia - vähemmän hallintoa

Esittely

Kokkolassa asuva perheenisä, joka on alunperin Kruunupyystä kotoisin. Minulle tärkeät teemat vaaleissa ovat: Hillitty hallinto, vastinetta verorahoille ja panostusta mieleterveyden ongelmien hoitamiseen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Nykyiset ja aiemmat luottamustehtävät:
- KD:n puoluehallituksen jäsen (2019- )
- KD:n ruotsinkielisen erityisjärjestön pj (2019- )
- Kokkolan veden johtokunnan jäsen (2021- )
- Kruunupyyn kunnanvaltuuston jäsen (2017-2021)

En familjefar från Karleby som härstammar från Kronoby. Viktiga teman för mig i valet är: En begränsad administration, Skattemedlen skall användas varsamt och vi skall satsa på att tackla problemen med mental hälsa tillsammans med den tredje sektorn.

Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag:
- Medlem i KD:s partistyrelse (2019- )
- Ordförande för Kristdemokraternas svenska organisation (2019- )
- Medlem i styrelsen för Karleby vatten (2021 -)
- Medlem i Kronoby kommunfullmäktige (2017-2021)
Ylös