Aluevaalit 2022: Peter Kontro

Peter Kontro 423

erikoislääkäri, diplomi-insinööri
Tampere, Holvasti
[email protected]
040 566 3369

Slogan: Yksilön ongelmasta ratkaisuun!

Esittely

Olen perheellinen lääkäri, toimin kunnallisessa virassa PSHP:ssä gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärinä ja pidän myöskin yksityisvastaanottoa Tampereen ohella Sastamalassa, Orivedellä ja Akaassa. Olen hoitanut edelleenkin myös muita kuin kirurgisia potilaita joten tiedän mikä on tilanne perusterveydenhuollossa tänään: työvoimapula, pitkät jonotusajat, heikkokuntoiset kotona asuvat vanhukset, hoitopaikkojen riittämättömyys jne.

Aikaisemmassa ammatissani diplomi-insinöörinä sain suunnittelukokemuksen josta on hyötyä nähdä kuinka yrityksen hallintorakenne ja työn toteutus sekä henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa olennaisesti tavoiteltavaan kokonaistulokseen. Monissa terveydenhuoltoon liittyvissä laitoksissa on näissä asioissa paljon parannettavaa. Nyt kun luodaan kokonaisuudessaan uusi suuri järjestelmä - hyvinvointialue kokonaisuudessaan - on tärkeää että suunnittelun lähtökohdaksi otetaan yksilö, potilas ja avuntarvitsija eikä lähdetä etenemään pelkkä rahankiilto silmissä ja hajoteta toimintaa niin ettei sitä enää kukaan hallitse. Hallinnon tulee olla mahdollisimman kevyt ja läpinäkyvä, tiedon tulee kulkea joka suuntaan nopeasti ilman turhia rajapintoja. Näin menetellen saadaan tehokas keskitetty erikoissairaanhoito ja erityisesti kirurginen hoito järjestymään niin että Tays yliopistosairaalana onnistuu tehtävässään myös koulutus- ja tutkimussairaalana, kansainvälisyyttä unohtamatta, kun potilasmäärät saadaan riittävän suuriksi. Tämä ei tule onnistumaan mikäli jo lähtökohtaisesti kirurginen hoito hajautetaan myös yksityissektorille missä päämääränä on ensisijaisesti taloudellisen voiton tavoittelu ja osinkojen jako jopa ulkomaalaisille omistajille. Jos rahat eivät tahdo riittää edes välttämättömiin toimintoihin niin pitäisikö niitä jakaa vielä ulkomaisille sijoittajillekin? Mielestäni hyvinvointialueelle voitaisiin perustaa laadukas keskitetty päiväkirurginen sairaala sydänsairaalan ja Coxan tyyppisesti ja jossa eri kirurgisten alojen opetus-, koulutus- ja tutkimustoiminta voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaasti - tulevaisuus tarvitsee uusia osaajia!

Tuleva hyvinvointialue on niin suuri että sen johtajilta vaaditaan - siis tulee vaatia - pätevyyttä myös henkilöstöjohtamisessa. Ei voida todellakaan olettaa että esim. jostakin vapaamuurariteknokraatista tulee automaattisesti hyvinvointialueen johtaja vaikka näin olisi ennen meneteltykin. Minulla on kokemusta myös huonoista johtajista, olenhan toiminut ja edelleenkin toimin Suomen lääkäriliiton luottamusmiehenä ja myöskin työsuojeluasiamiehenä. Henkilöstöä tulee kohdella arvokkaana voimavarana. Olen vahvasti sitä mieltä että virkoihin valittujen tulee avoimesti ilmoittaa sidonnaisuudeksi esim. edellä mainitsemani vapaamuurarius.

Vahva, tehokas erikoissairaanhoito tarvitsee kipeästi myös toimivan perusterveydenhuollon jossa on nykyisin suuri lääkäri- ja hoitajavaje. Tällä perustasolla voidaan tehokkaasti käyttää hyväksi yksityispuolen tarjoamia palveluja. Syrjäseutuja voidaan palvella liikkuvilla yksiköillä joissa voi olla mukana myöskin sosiaalisektorin toimijoita, nämä voidaan suunnitella eri alueiden tarpeiden mukaisesti. Vanheneva ja yhä sairaampi väestö tarvitsee tulevaisuudessa enenevässä määrin hoitopaikkoja erilaisin valmiuksin, myös vuodeosastopaikkoja, niitä on supistettu voimakkaasti eikä kaikkia voida hoitaa tuetustikaan kotona. Järkevällä suunnittelulla ei lähipalveluja tarvitse karsia niin etteikö joka kunnassa olisi palvelupistettä. Taksi -ja ambulanssirahtikaan ei nimittäin ole ilmaista mikäli toteutettaisiin palveluja harventavia keskityksiä.

Palo- ja pelastustoimen tulee olla tiivisti sidottu terveydenhuoltoon ja VPK-toimintaa tulee käyttää hyväksi erityisesti pienillä haja-asutusalueilla ja tätä toimintaa kannattaa tukea.

On paljon muitakin tärkeitä osa-alueita (mm. lapset, nuoret, syrjäytyneet, huumeongelmaiset, vammaiset, lapsiperheet, vanhukset, työttömät jne) joiden vaatimat toiminnot voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti mikäli hallinnosta saadaan kevytrakenteinen ja tehokkaasti toimiva. Suosittelen tutustumaan KD:n erinomaiseen vaaliohjelmaan. Käyttäkää äänioikeuttanne!
Ylös