Aluevaalit 2022

Annukka Ojala

terveyskeskuslääkäri
Pohjois-Savon hyvinvointialue, Kuopio
Rautaniemi

Slogan: Kaikki mukana

Esittely / presentation

Olen 30-vuotias nainen. Toimin virkalääkärinä terveyskeskuksessa. Minulle tärkeitä asioita ovat perheeni ja lähimmäisteni lisäksi ihmisten tasa-arvoisuus, kristilliset arvot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Vahvuuksiani ovat kokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden hahmottaminen, ongelmanratkaisu ja muutosvalmius.

Tärkeinä teemoina aluevaaleissa näen sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön, kustannustehokkuuden sekä palvelujen tarjonnan järkevän kohdentamisen ja oikea-aikaisuuden.
Ylös