Aluevaalit 2022: Annukka Ojala

Annukka Ojala

terveyskeskuslääkäri
Kuopio, Rautaniemi

Slogan: Kaikki mukana

Esittely

Olen 30-vuotias nainen. Toimin virkalääkärinä terveyskeskuksessa. Minulle tärkeitä asioita ovat perheeni ja lähimmäisteni lisäksi ihmisten tasa-arvoisuus, kristilliset arvot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Vahvuuksiani ovat kokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden hahmottaminen, ongelmanratkaisu ja muutosvalmius.

Tärkeinä teemoina aluevaaleissa näen sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön, kustannustehokkuuden sekä palvelujen tarjonnan järkevän kohdentamisen ja oikea-aikaisuuden.
Ylös