Kuntavaalit 2021: Venla Keltto

Venla Keltto

nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, kätilöopiskelija, ungdoms- och fritidsinstruktör, barnmorskestuderande
Helsinki / Helsingfors, Vallila
[email protected]
045 127 6899

Slogan: Yksilön puolella yhteiskunnan parhaaksi / På individens sida för samhällets bästa

Esittely

Olen 21-vuotias, Vaasassa syntynyt ja nykyään Helsingissä asuva, kätilöopiskelija. Valmistuin 2019 nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi sekä ylioppilaaksi.

Olen ollut KD:n jäsen jo muutaman vuoden ajan. Koen, että nyt on aika toimia. Omaan vankan arvopohjan ja halun oppia uutta sekä vaikuttaa sinun ja minun arkeen helsinkiläisinä. Toivon olevani niin nuorten kuin ikä-ihmistenkin äänten arvoinen vaikuttaja yhteisessä kaupungissamme.

Sydämelläni on mm.

– Perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi
– Kaksikielisyyden säilyttäminen
– Ikäihmisten hoidon kehittäminen
– Edullinen asuminen

Jag är 21-årig barnmorskestuderande, född i Vasa och nu bosatt i Helsingfors. År 2019 blev jag student och färdig ungdoms- och fritidsinstrukstör.

Jag har varit medlem i KD redan i några år. Nu anser jag att det är tid att agera. Jag har en stadig värdegrund och intresse för att lära mig nytt, samt påverka både din och min vardag som helsingforsare. Jag hoppas på att få vara en påverkare, som är värd såväl de ungas som de äldres röster, i vår gemensamma stad.

På mitt hjärta har jag bl.a.

– Familjers omfattande välmående
– Bevarande av tvåspråkigheten
– Utvecklandet av åldringsvården
– Förmånligt boende
Ylös