Kuntavaalit 2021: Markus Halminen

Markus Halminen

geriatrian erikoislääkäri
Pori / Björneborg, Tuorsniemi
Sitoutumaton

Slogan: Kunnioita isääsi ja äitiäsi, myös isoisääsi ja -äitiäsi!

Esittely

Olen toiminut lääkärinä yli 20 vuotta, siitä yli 15 vuotta geriatrian erikoislääkärinä. Porissa olen asunut 15 vuotta. Olen syntynyt Satakunnassa ja palannut takaisin "kotiin" opiskeluvuosien jälkeen. Olen hoitanut porilaisia ikääntyviä, mutta oikeastaan asiakaskuntaa on koko Satakunnassa. Olen kuullut ikääntyvien sekä heidän läheistensä kokemuksiaan siitä, miten yhteiskunta suhtautuu vanhuksiin, omaishoitajiin ja kuntoutusta tarvitseviin. Porissa, kuten koko maassa, on paljon haasteita ja kehitettävää ikäihmisten hyvän, yksilöllisen, kunnioittavan ja kuntouttavan hoidon osalta. Kolmen nuoren isänä olen saanut perehtyä myös nuorten maailmaan ja siitä, miten heidän asioitaan tässä kaupungissa hoidetaan. Sydämen asiana pidän kuitenkin sitä, että usein vaikeiden elämänvaiheiden läpi kulkeneet ikäihmiset saisivat tulla kohdatuksi ja kokonaisvaltaisesti hoidetuksi. Ettei heidän tarvitse kokea olevansa taakkana, vaan he saisivat heille kuuluvan kunnioituksen ja arvostuksen. He saisivat sitä apua, mitä juuri he tarvitsevat. Yhteiskunnan pitää tarjota laaja paletti vaihtoehtoisia keinoja, millä saadaan tuettua mahdollisimman onnellista ja onnistunutta ikääntymistä. Omaishoitajista pitäisi pitää nykyistä parempi huoli!
Ylös