Kuntavaalit 2021: Sini Olsen

Sini Olsen

varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomi (YAMK)
Hämeenlinna / Tavastehus, Loimalahti

Slogan: Aidosti kohdaten arki paremmaksi

Esittely

Olen 38-vuotias perheenäiti ja varhaiskasvatuksen ammattilainen. Lasten ja nuorten palvelut ovat tulleet minulle tutuiksi. Akuutti arkiapu- palvelun kautta olen saanut kurkistaa myös ikäihmisten arkeen työni puolesta. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa on mielestäni hieno ajatus, mutta se ei aina toteudu yksilön kohdalla. Arjen toimivuus vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään ja jokainen on asiantuntija oman elinpiirinsä suhteen. Haluaisin olla mukana vaikuttamassa, että hyvä arki voisi toteutua useammin sekä muuttua entistä paremmaksi. Mielestäni tämä on mahdollista kohtaamalla arjen palveluiden käyttäjät ja toimijat aidosti. Se vaatii kompromisseja ja oman edun tavoittelemisen sijaan yhteisen parhaan löytämistä. Kehittämiskohtia on uskallettava nostaa rohkeasti esille, sillä mikään ei muutu olemalla hiljaa. Oikeudenmukaisuus ei toteudu ilman rehellisyyttä ja aidon kohtaamisen halua. Jokainen on tärkeä ja jokaisen tarina on arvokas. Kunnioittamalla toinen toisiamme voimme tehdä työtä yhteiseksi hyväksi, koko kaupungin parhaaksi.
Ylös