Kuntavaalit 2021: Maija Mecklin

Maija Mecklin

Fil. maist., sosiaalityöntekijä
Helsinki / Helsingfors, Itä-Helsinki
[email protected]otmail.com
050 411 2948

Slogan: Vastuullista välittämistä

Esittely

Asun mieheni kanssa itä-Helsingissä. Olen toiminut sairaalassa hoitotyössä, varhaiskasvatuksen opettajana, sosiaalityöntekijänä perhetyössä sekä vanhusten palveluiden ja etuuksien parissa. Kokemusta on myös seurakunnallisista ja joidenkin järjestöjen luottamus- ja vapaaehtoistehtävistä. KD.ssa olen ollut mm. käräjäoikeuden lautamiehenä ja opetuslautakunnan varamiehenä.

Pidän tärkeänä, että peruspalvelut ovat riittäviä ja oikea-aikaisesti saatavilla. Erityisesti vanhusten hoitoa ja terveyspalvelujen kokonaisuutta tulee parantaa ja varustaa suositusten mukaisella henkilöstömäärällä. Myös omaishoitoon, lastensuojeluun ja varhaiskasvatukseen tulee panostaa. Lisääntyneet lasten ja nuorten pahoinvointiongelmat ja huostaanotot huolestuttavat, eivätkä ole sopusoinnussa käsityksemme kanssa onnellisesta valtiosta. Ihmisen hyvinvointi ei ole pelkästään materiaalisissa asioissa. Yksinäisyydestä, mielenterveys- ja päihdeongelmista johtuvaa syrjäytymistä tulee ehkäistä ja vahvistaa välittämisen asennetta yhteiskunnassa. Riittäviä mielenterveyspalveluita sekä matalan kynnyksen paikkoja tulee olla saatavilla kaikenikäisille.

Perheiden ja vanhemmuuden tukemisen tarve korostuu. Vanhempien valinnan vapautta ja kuntalisää kannatan. Puolustan myös lasten oikeutta harrastukseen, turvalliseen ja mielekkääseen arkeen koulussa ja päiväkodissa, mikä edellyttää ryhmäkokojen pienentämistä sekä koulukiusaamisen nitistämistä. Lisäksi kaupungin turvallisuudesta, viihtyisyydestä ja järkevästä taloudenhoidosta on pidettävä huolta ottamalla huomioon suunnittelussa luontoarvot ja viheralueiden suojelu, erityisesti keskuspuisto.
Ylös