Eduskuntavaalit 2019

149Vesa Liljamo

fysioterapeutti, yrittäjä
Oulun vaalipiiri, Oulu
Haapalehto

Esittely / presentation

Yrittäjyyden, yhteiskunnan hyvinvoinnin, terveyttä vaalivien elämänmallien (säännöllinen liikunta) puolesta puhujana olen mukana ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Haluni on tuoda esille kristillisen arvomaailman näkökantoja, joilla maamme hyvinvointi on rakentunut jo vuosikymmeniä. Emme saa murentaa menneiden sukupolvien aikaansaamaa työtä maamme hyväksi, meidän on suojeltava maatamme tuleville sukupolville ja taattava että he voivat elää moniarvoisessa ja toisia osapuolia arvostavassa yhteiskunnassa. Tukemalla heikompiosaisia ja auttamalla avun tarpeessa olevia läheisiämme saamme hyvää aikaan. Maahanmuuttaja asiassa olen avoin keskustelulle, auta kärsivää - se on tehtävämme. Haluan olla sillanrakentajana eri osapuolien välillä.

Ajatusmaailmani kumpuaa eritoten juutalaiskristillisistä arvoista, joihin elämän suojelu ja heikompiosaisten auttaminen olennaisesti kuuluvat. Perheiden etu, nuorten koulutus ja järkevästi kannustaen taloudelliseen suunnitelmallisuuteen - näihin myös omat arvot ovat vahvasti kiinnittyneet. Ammattini puolesta ole saanut seurata seniori-ikäisten ihmisten elämää hyvinkin läheltä; lähellä oleminen ja auttaminen omin käsin on ollut palkitsevaa. Pidetään ikääntyvä sukupolvi arvossa. Sanon EI sellaisille vanhushuollon palvelulaitoksia, joissa ei ole aikaa kuunnella vanhuksien toiveita.

Haluan vastustaa esiinnousevaa antisemitismin aaltoa, joka Euroopassa näyttäytyy voimallisesti, myös Suomessa. Voimme olla toki eri mieltä asioista, mutta erimielisyydet eivät saa johtaa radikaaleihin ääri-ilmiöihin. Maan järjestystä valvovien viranomaisten resurssit (mm. poliisi) on hyvä olla kansalaisten turvallisuuden edun mukaiset. Syrjäytyneiden nuorien auttamiseen ja lasten hyvinvointiin on taattava riittävät toimintamahdollisuudet. Toisen maailmansodan jälkeen perustetun Israelin valtion olemassaolon oikeutus ja legimiteetti on myös länsimaiden sekä koko maanosamme etu, siunaava asenne on parempi kuin valheeseen perustuva syyllistäminen. Haluan noudattaa Raamatusta kumpuavia arvoja ja totuuksia ihmiselämän ainutlaatuisuudelle ja arvokkuudelle, myös niitä jotka liittyvät juutalaisen kansan asemaan Luojamme, elämän antajamme, silmissä.
[email protected]
044 440 0200
Ylös