Eduskuntavaalit 2019

374Eija Kemppi

rehtori (el.), FM
Uudenmaan vaalipiiri, Raasepori
Karjaa

Slogan: Ihmisarvoinen elämä kaikille

Esittely / presentation

Olen toiminut kasvatus- ja koulutustehtävissä. Tehtäviini on kuulunut kehittää vanhustyöntekijöiden täydennyskoulutusta,
joten olen erityisen kiinnostunut vanhustenhoidon tilasta ja yleensäkin arvokysymyksistä. Olen myös kiinnostunut ympäristökysymyksistä ja toiminut krist. ympäristöjärjestön hallituksessa ja ympäristölautakunnassa sekä paikallisen ympäristödiplomityöryhmän puheenjohtajana. Toimin useissa seurakunnallisissa luottamustehtävissä. Koulutukseltani olen sekä aineenopettaja (filosofian maisteri) että teologian maisteri.

Jag har arbetat i uppfostran och utbildning. Mitt arbete innehöll att utveckla vidare utbildning för dom som arbetade med åldringar. Jag är intresserad av åldringsvård och värdefrågor i allmänhet. Jag intresserar mig också av miljlöfrågor omgivningsfrågor och har varit med i miljönämnden och en kristen naturförenings styrelse och som ordförande av en lokal arbetsgrupp för att skaffa miljödiplom. Jag är ämneslärare (fil.mag,) och teolog. Jag är i flera fortroendeuppgifter i församlingen.
[email protected]
Ylös