Eduskuntavaalit 2019

156Tiina Hyttinen

FM

Slogan: Kaikille työtä työkyvyn mukaan

Esittely / presentation

Pidän erittäin tärkeänä työntekijöiden tasapuolista kohtelua, häirinnästä vapaata työkulttuuria ja työhyvinvointia, joka heijastuu hyvänä työpanoksena työpaikoilla ja pienenä työntekijöiden vaihtuvuutena, jolloin myös luonnollisesti säästyy euroja varsinaiseen organisaation toimintaan ja tuloksentekoon. Myös opetus, koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat lähellä sydäntäni. Olen nuorempana toiminut muutamassa eri oppilaitoksessa puheviestinnän opettajana, tällä hetkellä toimin sijaisopettajana maahanmuuttajien suomen kursseilla. Minulla itselläni on kansainvälistä työkokemusta mm. Venäjältä ja Israelista.

Aivan viime vuosina olen työskennellyt työllisyydenhoidon parissa niin valtion kuin kunnankin palveluksessa. Minulla on omakohtaista kokemusta myös työttömyydestä, tiedän siitä aiheutuvan ahdistuksen ja turhautumisen, kun lukuisista hakemuksista huolimatta mikään työ ei avaudu. Työnhakija tarvitsee tukea työnhaussa, rinnalla kulkijaa, uusien näköalojen herättelyä, kannustavaa ja kunnioittavaa asennoitumista, ei keppiä sekä jatkuvia muutoksia työttömyysetuuden saamisen ehtoihin. Osatyökykyiset tulee saada työelämään mukaan omista mahdollisuuksistaan, ei rajoitteista käsin. Työllisyysasteen nosto tuo hyvinvointia koko Suomeen.

Pidän tärkeänä myös naisvaltaisten alojen, esim. varhaiskasvatuksen opettajien, hoitajien ja kulttuurialalla työskentelevien, työn arvostamista sekä arvostuksen näkymistä tulevaisuudessa myös heidän palkoissaan. Minua kiinnostaa jatkossa olla mukana niissä pöydissä, joissa päätetään mm. maamme työllisyys- ja koulutuspolitiikasta, siksi olen asettunut ehdolle kevään eduskuntavaaleissa.
[email protected]
Ylös